[EU Warehouse] DYU A1F 16 Inch Folding Electric Bicycle, $579 Free Shipping